ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN  “SANAMA – LICHAAM EN GEEST IN BALANS” PRAKTIJK VOOR WELLNESSCOACHING EN MASSAGE

 

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden:

  1. De behandelingen die u ontvangt zijn niet medisch van aard. In bepaalde gevallen kan er besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en wordt u doorverwezen naar een arts of (para)medicus.
  2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie, zodat de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.
  3. De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
  4. Een goede persoonlijke hygiëne is een vereiste om u een goede behandeling te kunnen geven.
  5. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als voor mij is vanzelfsprekend tijdens iedere behandeling.
  6. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Sanama niet aansprakelijk stelt voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.
  7. Sanama is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
  8. Bij het maken van een afspraak wordt uw adres, telefoonnummer en e-mail gevraagd voor de administratie.
  9. U kunt contant betalen of u ontvangt een factuur te voldoen binnen 14 dagen na behandeldatum.
  10. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, worden aan u doorberekend.